Planowane wydatki na zadania realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Borkach według ustawy budżetowej na 2016 rok zawarte są w tabeli:

 

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

801

 

Oświata i wychowanie

3 177 230.00

 

80101

Szkoły podstawowe

1 301 801.00

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

63 516.00

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

220 794.00

 

80110

Gimnazja

1 073 916.00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

203 834.00

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14 037.00

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

111 800.00

 

80149

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach

54 154.00

 

80150

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach

105 828.00

 

80195

Pozostała działalność

27 550.00

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

60 710.00

 

85401

Świetlice szkolne

60 315.00

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

395.00

Razem:

3 237 940.00

 

 

Stan majątku Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem:  8  171 774.30 zł, w tym:

  • budynki i obiekty budowlane:  7 034 000.98 zł
  • grunty:  10 000.00 zł
  • środki trwałe:  895 066.31 zł
  • wartość księgozbioru:  76 827.61 zł
  • pojazdy:  155 879.40 zł
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 336

Udostępniono dnia: 22.12.2015 14:30

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 07.07.2016, Administrator: Edycja zakładki Budżet i mienie
  • 07.07.2016, Administrator: Edycja zakładki Budżet i mienie
  • 07.07.2016, Administrator: Edycja zakładki Budżet i mienie
  • 07.07.2016, Administrator: Edycja zakładki Budżet i mienie
  • 06.07.2016, Administrator: Edycja zakładki Budżet i mienie